KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V ŽILINE       ADRESA:  Komenského 35, 010 01 Žilina   e-mail: ksuza@ksuza.sk

 

Č.k. Meno Činnosť Telefón 041.... E-mail
 
Prednosta
201A PaedDr. Ľubomír Galbavý, PhD. prednosta 7076 211 lubomir.galbavy@ksuza.sk
206 Pavol Mihálik kontrola 7076 250 pavol.mihalik@ksuza.sk
206 Iveta Líšková kontrola 7076 251 iveta.liskova@ksuza.sk
208 JUDr. Janka Hricová právnik 7076 213 janka.hricova@ksuza.sk
201 Mgr. Lenka Ferenčáková sekretariát, podateľňa, správa registratúry 7076 211 lenka.ferencakova@ksuza.sk
109 Ing. František Chovaňák informatik 7076 212 frantisek.chovanak@ksuza.sk
114 Jozef Slivoň doprava 7076 252  
114 Jozef Tinka správa budovy 7076 252  
201 fax   7076 215  
Osobný úrad
204 Ing. Jaroslav Hičík vedúci osobného úradu 7076 240 jaroslav.hicik@ksuza.sk
204 Ing. Iveta Sedláčková personalistika a vzdelávanie 7076 241 iveta.sedlackova@ksuza.sk
205 Mgr. Helena Moravčíková mzdová účtareň 7076 242 helena.moravcikova@ksuza.sk
Oddelenie ekonomických činností  
207 Ing. Marta Mangová vedúca oddelenia 7076 220 marta.mangova@ksuza.sk
210 Ing. Bc. Miroslav Fitt rozpočet 7076 227 miroslav.fitt@ksuza.sk
210 Henrieta Papanová rozpočet 7076 229 henrieta.papanova@ksuza.sk
210 Ing. Lukáš Hreus rozpočet 7076 226 lukas.hreus@ksuza.sk
210 Ing. Anna Chrenková rozpočet 7076 227 anna.chrenkova@ksuza.sk
209 Mgr. Zdenka Jánošíková účtovníctvo 7076 249 zdenka.janosikova@ksuza.sk
113 Ing. Pavol Kubo investície, verejné obstarávanie 7076 224 pavol.kubo@ksuza.sk
203 Jozefína Sandanusová majetok 7076 221 jozefína.sandanusova@ksuza.sk
102 Mgr. Iveta Šarláková rozpočet úradu, pokladňa 7076 223 iveta.sarlakova@ksuza.sk
102 Anna Kupčuliaková referent MTZ 7076 206 anna.kupculiakova@ksuza.sk
Oddelenie odborných a metodických činností
214 RNDr. Dana Čuláková, PhD. vedúca oddelenia

metodika bilingválnych gymnázií ,
nostrifikácia a uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní
7076 244 dana.culakova@ksuza.sk
112 Mgr. Mária Petráková metodika MŠ, športové súťaže 7076 245 maria.petrakova@ksuza.sk
105 Ing. Anna Trauerová metodika predmetové olympiády,  BOZP, PO, CO 7076 236 anna.trauerova@ksuza.sk
115 Mgr. Anna Pučalová metodika projekty EÚ 7076 214 anna.pucalova@ksuza.sk
110 Mgr. Vladimír Kvaššay metodika ZŠ 7076 230 kvassay@ksuza.sk
111 Mgr. Miloš Siakeľ metodika ZŠ, CPPPaP 7076 232 milos.siakel@ksuza.sk
111 Mgr. Magdaléna Cúgová metodika ZŠ 7076 231 magdalena.cugova@ksuza.sk
108 PaedDr. Anna Klein - Krušinová metodika špeciálne školy
a  školské zariadenia
7076 239 anna.krusinova@ksuza.sk
106 PhDr. Janka Eldesová metodika gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá 7076 238 janka.eldesova@ksuza.sk
107 Ing. Ján Polák štatistika 7076 234 jan.polak@ksuza.sk
107 Mgr. Emília Berzáková štatistika,
metodika  ŠJ
7076 235 emilia.berzakova@ksuza.sk


 

www.ksuza.sk