Súsošie Cyrila a Metoda, Žilina

Krajský školský úrad
v Žiline

Informatívna stránka
Mediálne výstupy

Trojjazyčná oslava desiateho výročia

Gymnázium bilingválne, Žilina

Dvadsiateho piateho o 14. h sa v kinosále Domu odborov v Žiline stretli významní hostia, zamestnanci školy a študenti, aby spoločne oslávili desiate výročie vzniku školy, ktorá ponúka možnosť bilingválneho vzdelávania v dvoch jazykových sekciách – francúzskej a španielskej. Ide o Gymnázium bilingválne na Ulici T. Ružičku 3 v Žiline.

Svojou prítomnosťou nás poctili Jeho Excelencia Alain Cools, veľvyslanec Belgického kráľovstva, Jeho Excelencia José Angel López Jorrin, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva s manželkou, Luis Pardifias Béjar, pridelenec pre vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, Zuzana Akantisová, prednostka KŠÚ v Žiline, Ivan Harman, primátor mesta Žilina, zástupcovia Krajského školského úradu v Žiline, riaditelia gymnázií Žilinského kraja, rodičia študentov, bývalí zamestnanci.

V príhovoroch hostí zazneli slová chvály a vyjadrenie nádejí pre budúcnosť nášho vzdelávania. Veľvyslanci vysoko ocenili šance mladých talentovaných ľudí naučiť sa francúzsky a španielsky jazyk na vysokej úrovni a vyzdvihli ich schopnosť zapojiť sa do všetkých aktivít Európskej únie.

Žilinský večerník, Ivana Horecká