Financie

Informácie o financovaní nájdete na stránke Financovanie - Ministerstvo školstva SR

Vo Vadičove budú mať nové byty aj školskú jedáleň

Kysucké noviny 18/08/2009 calculator financie

Výstavba bytov v kysuckom regióne je v súčasnosti hitom, do ktorého sa zapojili aj v Hornom Vadičove.

Horný Vadičov. S výstavbou bytov začali aj v Hornom Vadičove. Starosta obce Vladimír Káčerík povedal, že na obecnom úrade evidujú k dnešnému dňu tridsaťsedem žiadostí. "Je to však len začiatok. Nechceme predsa, aby nám mladí odchádzali za bývaním inde. Hneď ako sa našli priestory, podali sme žiadosť o dotáciu na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, tiež o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Tie nám boli následne aj schválené," povedal Káčerík.

V máji teda začali s výstavbou dvoch bytových domov. V každom z nich bude po desať bytových jednotiek. Ide pritom o byty jedno, dvoj aj trojizbové. "V každom z bytových domov je aj po jeden bezbariérový byt," upresnil starosta. Nové byty by mali skolaudovať v roku 2011.

V rámci výzvy "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009" sa do programu v spolupráci s obecným úradom zapojila aj školská jedáleň pri hornovadičovskej základnej škole. "Ministerstvo školstva SR obdržalo k tejto výzve 676 projektov a maximálna výška finančných prostriedkov, ktorá mohla byť udelená na jeden projekt, je 13 200 € (397 663, 20 korún)," informoval Káčerík.

Po predchádzajúcom schvaľovacom konaní na základe rozhodnutia výberovej komisie dostala obec prostredníctvom Krajského školského úradu v Žiline zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, a to v celkovej možnej výške 13 200 €. Zo získaných peňazí plánujú zakúpiť materiálnotechnické vybavenie do školskej jedálne s kuchyňou.

MM

Oprava nestála mesto ani euro

Liptovské noviny 17/03/2009

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Vykurovací systém rekonštruovali v uplynulých dňoch v materskej škole na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku.

Náklady na vyriešenie havarijnej situácie dosiahli 132 775 eur (4 milióny korún). "Celú sumu sme zaplatili z dotácie Krajského školského úradu v Žiline," informoval Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku. V škôlke sú nové kotle, rozvody, výhrevné telesá a celá prevádzka je zautomatizovaná.

"Práce sme urobili cez jarné prázdniny, aby nebola narušená prevádzka škôlky," zdôraznil primátor.

Materskú školu na Hradnej ulici navštevuje približne sto detí nielen z Liptovského Hrádku, ale aj z okolitých obcí horného Liptova.

MIŠ

Stará strecha ohrozovala žiakov, už bude nová

Kysucké noviny 10/02/2009

Telocvičňa pri Základnej škole v Hornom Kelčove bude mať nové ostrešenie. Problémy so zatekajúcou a starou strechou tak vedenie školy už vyriešilo.

Horný Kelčov. Objekt telocvične v areáli ZŠ Horný Kelčov dali do užívania ešte v roku 1973. Keďže predtým mal plochú strechu pokrytú asfaltovými pásmi a jej údržba sa robila iba v nevyhnutných prípadoch, boli s ňou problémy.

Ako nás informoval prednosta Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou Anton Varecha, vplyv extrémneho počasia a nadmerné snehové zrážky počas minulých rokov spôsobili, že strešný skelet tejto budovy je staticky narušený a strešná krytina znehodnotená.

Do budovy zatekalo, voda spôsobovala plesne, poškodzovala elektrorozvody a súčasný stav ohrozoval užívateľov.

Na základe týchto skutočností dala obec spracovať projekt na odstránenie spomínaného havarijného stavu a prostredníctvom Krajského školského úradu v Žiline v roku 2007 a 2008 požiadala ministerstvo školstva o poskytnutie finančnej dotácie, pričom predpokladané náklady na odstránenie havarijného stavu sú 160 253 eur (4 827 788 korún).

Obec vo svojej žiadosti čiastočne uspela. Získala dotáciu vo výške 116 178 eur (3 500 000 korún). V súčasnosti už prebiehajú stavebné práce.

MM

V škôlke bude teplejšie

Liptovské noviny 13/01/2009

Rekonštrukciou dosiahnu úspory, ktoré využijú na investície v meste.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Približne 132 775 eur (štyri milióny korún) budú stáť rozsiahle úpravy vykurovacieho systému v Materskej škole na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku.

Tamojšia samospráva získala príspevok vďaka úspešnej žiadosti na Krajský školský úrad v Žiline. "Pôjde o rekonštrukciu kotolne, vykurovacích telies a celého systému," skonštatoval Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku.

Vďaka príspevku nebude rekonštrukcia stáť liptovskohrádockú radnicu ani euro a vykurovacie podmienky budú lepšie. "Navyše sa to prejaví v úsporách na prevádzke, ktorú dosiahneme modrenejšou technológiou," poznamenal primátor.

Dodal, že vďaka takýmto úspešným žiadostiam šetria v mestskom rozpočte potrebné financie. Tie potom môžu využiť na iné investičné akcie v meste, napríklad opravu chodníkov či výstavbu parkovacích plôch.

MIŠ

Majú veľké plány

Oravské noviny 17/03/2008

CHCÚ PODAŤ VIACERO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV

Vedenie Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej sa do roku 2013 chystá podať niekoľko projektov. Z EU chcú získať financie na viacero rekonštrukcií v areáli školy.

Ako sme sa dozvedeli od riaditeľa Štefana Krištofčáka, prvý projekt, ktorý pripravujú, sa bude týkať rekonštrukcií na starej budove školy. Vedenie chce budovu utepliť, namaľovať, vymeniť všetky staré okná. "S výmenou okien sme už pomaly začali, pretože v niektorých miestnostiach sa to už nedalo vydržať. Do výmeny všetkých sa však s naším rozpočtom pustiť nemôžeme."

Škola takúto rozsiahlu investíciu nemôže financovať sama. Prvý dôvod je prozaický -nedostatok financií, druhým je súhlas, ktorý musí mať škola od svojho zriaďovateľa - Krajského školského úradu v Žiline.Riaditeľ nám prezradil, že potrebný súhlas už dostali. Krajský školský úrad ich informoval aj o maximálnej výške financií, ktorými je ochotný škole pri uchádzaní sa o niekoľkomiliónové dotácie prispieť na spolufinancovanie.

V druhom projekte, ktorý chcú na trstenskom gymnáziu vypracovať, pôjde o úpravu školského dvora. Zatiaľ však nevyšla výzva, ktorá by umožňovala žiadať financie v tejto oblasti. Ako riaditeľ podotkol, počkajú, kým sa výzva objaví. "Predstavujem si to asi tak, že na školskom dvore -teda na tom kúsku, čo nám po prístavbe z dvora ostalo - by sme vybudovali oddychovú zónu. Pribudol by pekný plot, chodníky, lavičky, stoličky, možno drevený domček, v ktorom by si mohli študenti posedieť, keď bude vonku pršať či snežiť.

Určite by tam nebolo ihrisko, aj keď nevylučujem, že do jedného rohu osadíme basketbalový kôš. Uvažovali sme tiež o prepojení novej budovy s telocvičňou. Všetky budovy patriace gymnáziu by sa tým prepojili do jedného celistvého komplexu. Takže: predstavy máme bohaté, no konečnú verziu necháme na projektanta," predstavil nám víziu riaditeľ.

Okrem toho chce vedenie školy vybudovať aj športovisko. Podľa slov Š. Kristofčáka by mali zbúrať "sivý dom", kedysi využívaný ako náhradné učebne. Dnes sa v ňom učí už len niekolko hodín týždenne. "Sivý dom, pozemok pod ním aj záhrada za ním, ktorá siaha až po telocvičňu, patria škole. Po zbúraní domu vznikne priestor, ktorý by sme v prípade priaznivého počasie mohli využívať ako ihrisko.

Predstavujem si to ako priestor, oddelený od cesty a od susedného domu vysokým plotom, pričom celú plochu by sme mohli vysypať napríklad antukou. Mohlo by sa tam cvičiť, hrať tenis, futbal, florbal alebo čoraz rozšírenejší hokejbal," plánoval počas našej návštevy riaditeľ gymnázia.

Ako vidno, vízie má vedenie školy naozaj odvážne. Všetko však závisí od výziev, úspešnosti projektov a od získaných financií. Gymnázium sa podľa slov riaditeľa bude usilovať, aby sa im plány podarilo naplniť - aj keby mali práce robiť len po častiach.

NK