Maturita

Písomné maturity sú za nimi

Kysucké noviny 24/03/2009 univerzita maturity stoličky

Čadca. Na stredných školách na Kysuciach robilo externú časť a písomnú formu maturitnej skúšky od 17. do 19. marca 1361 žiakov trinástich stredných škôl. Ako sme sa dozvedeli od vedúceho oddelenia odborných a metodických činností Krajského školského úradu v Žiline Tibora Lukácsa, výsledkové listiny na jednotlivé školy doručia z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 6. až 7. mája. Náhradný termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 28. až 30. apríla. Čo sa týka minulotýždňových maturitných skúšok, žiaci začali v utorok testom zo slovenčiny, po ktorom písali slohovú prácu. V stredu pokračovali skúškou z cudzieho jazyka. Vo štvrtok sa popasovali s matematikou tí, čo sa rozhodli maturovať z tohto predmetu.

"Žiaci bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci s päťročným štúdiom robili tiež externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry už po ukončení prvého polroka 4. ročníka a tiež z druhého vyučovacieho jazyka (anglického), všetci na úrovni B2," informoval Lukács. Členenie maturitných skúšok na externú časť a písomnú formu maturitnej skúšky podľa slov Lukácsa nie je novinkou. Novinkou je skutočnosť, že v predmete slovenský jazyk a literatúra, tiež v matematike, nie sú úrovne A, B, tak ako to bolo minulý rok. Novinkou je aj prechod na úrovne B2 a B1 v cudzích jazykoch jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Ústnu časť maturitnej skúšky budú robiť študenti v termíne od 18. mája do 5. júna.

MM
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Test robilo na Orave cez 2000 deviatakov

Oravské noviny 11/02/2008

OTVÁRAŤ TESTY V PREDSTIHU NEMÁ ZMYSEL

Uplynulú stredu prebehlo na celom Slovensku celoplošné testovanie deviatakov - Monitor 9. Testy mali overiť ich vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Monitor 9 môže žiakom pomôcť pri prijímaní na stredné školy.

Zásielky s testami dostali školy koncom posledného januárového alebo začiatkom minulého týždňa. Otvoriť ich mohli len za účasti supervízorov - pedagógov kontrolujúcich objektivitu testovania - v stredu, presne o pol ôsmej ráno. Prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR, mali zabrániť, aby sa testy dostali žiakom do rúk skôr.

Na ZŠ Hviezdoslavovej v Trstenej balík s testami otvorila školská koordinátorka Ľudmila Zbojová s riaditeľkou školy Milenou Smitkovou. Otvárania sa zúčastnil aj supervízor, Zdenka Šprláková zo ZŠ Hladovka, a sedem školských administrátorov. Tí odovzdali testy deviatakom, vysvetlili im základné pokyny a robili dozor počas celého testovania. A samozrejme boli sme pri tom aj my.

Pokyny dostali pred Vianocami

Trstenská základná škola má 83 deviatakov, ktorí sa učia v troch triedach. No keď že podľa pokynov z MŠ SR musel na monitore sedieť každý žiak sám v lavici, deviatakov rozdelili do siedmich skupín. Jedna z nich bola špeciálno-výchovná skupina, v ktorej boli integrované deti. Tie majú od učiteľov počas celej školskej dochádzky individuálny prístup. "Všetky pokyny k Monitoru 9 sme dostali už pred Vianocami. Tam boli určené všetky podmienky, ktoré musíme splniť, aby testovanie prebehlo, ako má," vyjadrila sa riaditeľka M. Smitková. Deviataci začali vypracovávať testy desať minút po ôsmej a poslednú časť odovzdali o štvrť na dvanásť. Ako nás informovala riaditeľka školy, riadneho termínu monitoru sa zúčastnili všetci deviataci. A to aj napriek tomu, že na viacerých slovenských školách zúri chrípková epidémia.

Problémy zatiaľ nezaregistrovali

Pri celoplošnom testovaní, či už ide o Monitor 9 alebo externú časť maturity, sa čoraz častejšie dostávajú na internet znenia testov skôr, ako by mali. Ako nám však povedala M. Smitková, podľa nej to nemá žiaden význam. "Je to úplne zbytočné. Riaditelia síce pomôžu škole, dostanú sa nad priemer, pretože žiaci budú mať vynikajúce výsledky. Riaditeľ však potom nikdy naozaj nezistí, čo sa deti v škole za deväť rokov naozaj naučili, ako sa na podobné skúšky dokážu pripraviť, ako ich zvládnu, čo vedia a čo im až tak dobre nejde. Naozaj to nemá žiadny zmysel, akurát ak v relatívnom zlepšení prestíže školy," dodáva riaditeľka.

Popularita školy, získaná takýmto spôsobom, však nemá dlhú životnosť. Skôr či neskôr sa totiž na verejnosť vždy dostanú usvedčujúce informácie. Podľa slov Tibora Lukácsa, vedúceho oddelenia odborných a metodických činností na Krajskom školskom úrade v Žiline (KSUZA) zatiaľ k podobným, ani k iným problémom súvisiacim s testovaním na oravských školách nedošlo. Kompletné informácie však nahlásia až supervízori. Počty chýbajúcich deviatakov by mal KSUZA vedieť do utorka 12. februára. Keďže niektoré ZŠ boli pre chrípku zatvorené, ŠPÚ určil termín náhradného testovania, 18. marec. Presné miesto konania zatiaľ určené nie je, pre Oravu sa však počíta zrejme so Žilinou.

Viac ako 2000

Na celej Orave sa Monitora 9 zúčastnilo 2144 žiakov - 1930 na štátnych a 214 na cirkevných školách. Najviac deviatakov absolvovalo test v Námestovskom okrese - 1093, v Tvrdošínskom ich bolo 516 a v Dolnokubínskom 435. Výsledky by mali byť známe priebežne. "Odpoveďové hárky z prvej, vedomostnej, časti testovania z matematiky a vyučovacích jazykov budú vyhodnotené Štátnym pedagogickým ústavom a ich výsledky odoslané školám do 10. marca. Druhú časť testov vybrané školy zašlú na vyhodnotenie spolu s odpovedovými hárkami z prvej časti testovania, ostatné školy ich vyhodnotia do 19. februára a výsledky hodnotenia spolu s testovacími zošitmi odošlú ŠPÚ. Celkové vyhodnotenie a kvalitatívnu analýzu druhej časti testovania pripraví ŠPÚ do 30. septembra," informoval uplynulý štvrtok MY Oravské noviny KSUZA.

Monitor aj na gymnáziách

Zaujímalo nás tiež, či monitor robia aj študenti reálnych gymnázií, ktorí chcú prestúpiť na inú strednú školu. Riaditeľ Gymnázia M. Hattalu v Trstenej Štefan Kristofčák nás informoval, že žiaci z ich gymnázia môžu na inú školu prejsť jedine prestupom. To znamená, že nerozhoduje výsledok monitoru. Každá škola si sama stanovuje podmienky, podľa ktorých prijme alebo neprijme daného uchádzača. Na GMH však monitor robia tiež. Je to však interná záležitosť, pre ktorú sa rozhodla škola a robí sa len na bilingválnom gymnáziu. "Po oficiálnom otvorení testov a začatí monitoru na základných školách si tiež vyžiadame ich znenia. Tie rozdáme žiakom zo španielskeho gymnázia, ktorí sa po necelom roku štúdia rozhodnú, že chcú prestúpiť na slovenské gymnázium. Vypracované testy však neposielame Štátnemu pedagogickému ústavu. Po celoplošnej oprave všetkých testov si vypýtame správne odpovede, podľa ktorých vyhodnotíme testy našich študentov," informoval nás riaditeľ. Takto sa snažia zamedziť zbytočnému špekulovaniu študentov. "Občas sa totiž stane, že zopár študentov príde na bilingválne gymnázium len preto, aby sa naučili základy španielčiny. Po roku zistia, že ich to nebaví, tak jednoducho prestúpia na štvorročné. Donedávna, pokiaľ si to niekto rozmyslel, presunuli sme ho. Špekulantov však začalo pribúdať. Preto volíme formu monitorovania. Vďaka výsledkom vieme, ktorý študent má o štúdium na našej škole naozaj záujem, a ktorý by mal odísť na inú školu," dodáva Š. Kristofčák. Tento rok robili "interný monitor" na GMH šiesti študenti bilingválneho štúdia. Výsledky však budú vedieť v rovnakom termíne, ako na základných školách.

NAĎA KAUŠOVÁ