Projekty

Ocenenia z ministerstva školstva aj z kraja

Oravské noviny 07/01/2008 Kniha fotografia

Martina Buznu z Trstenej, mladého hendikepovaného, no talentovaného fotografa si všimli už aj na krajskej a národnej úrovni. Pár dní pred Vianocami si spolu s ďalšími 32 mladými slovenskými reprezentantmi Slovenska prevzal v Bratislave Pamätný list sv. Gorazda.

Ministerstvo školstva SR sa na konci roka rozhodlo odmeniť mimoriadne úspechy žiakov a študentov na medzinárodných súťažiach. Martina ministerstvo odmenilo za reprezentáciu Slovenska, ale aj jeho školy na Abilympiáde, svetovej súťaži reportážnej fotografie v Japonsku. "O ocenení som sa dozvedel 14.decembra. V ten deň prišla do triedy pani riaditeľka a oznámila mi, že mám u nich list z ministerstva školstva. Dozvedel som sa, že list je priamo od ministra a že musím v pondelok cestovať do Bratislavy, aby som si mohol prevziať ocenenie. Bol to zvláštny pocit, ale som veľmi rád. Som hrdý, že som ho dostal ja.

Myslím, že ma táto cena ešte viac posunie v kariére fotografa a utvrdí ma v tom, že sa musím snažiť byť stále lepším," povedal pre MY Oravské noviny Martin.

Nádejný fotograf však po návrate z Japonska nedostal len toto ocenenie. Jeho šikovnosť a reprezentáciu odmenil aj Krajský školský úrad v Žiline. "Tam ma ocenili za zapojenie sa do súťaže Európa v škole, kde som v krajskom kole získal 1. miesto v kategórii fotografia. A spomínaná cena bola aj za reprezentáciu školy, kraja a Slovenska v Japonsku." S Martinom ministerstvo školstva odmenilo aj ďalších 32 študentov.

"Každé ocenenie bolo zaujímavé hlavne vďaka človeku, ktorému bolo venované. Každý z ocenených urobil pre výsledok svojej práce maximum a všetci sa nepochybne budú snažiť byť ešte lepšími," dodal.

NAĎA KALIŠOVÁ
Ministerstvo školstva SR

Môj priateľ počítač

Žilinský večerník 30/03/2010

Pod záštitou Krajského školského úradu v Žiline sa na pôde našej školy – Spojenej školy, J. M. Hurbana 36 v Žiline - uskutočnilo 11. marca podujatie pod názvom Môj priateľ počítač. Jeho cieľom je prehliadka zručností žiakov špeciálnych základných škôl v práci s počítačom. Tento rok sa teda už tretíkrát mali možnosť stretnúť učitelia a žiaci špeciálnych základných škôl žilinského regiónu a predviesť svoje schopnosti.

To, čo sa zdalo nielen učiteľom, ale i žiakom pred niekoľkými rokmi neuskutočniteľné (mám na mysli ich počítačovú gramotnosť), sa pomaly ale isto stalo ľahko zdolateľnou výzvou.

Ruku na srdce, aj my učitelia sme sa dívali viac-menej skepticky na používanie počítačov vo výchovno-vzdelávacom procese. Netrvalo však dlho a aj s našimi žiakmi sme zistili, že počítačová technika sa stala súčasťou a výbornou pomôckou pri vyučovaní. A tak, ako sa nesmelo v 1. ročníku prezentovali žiaci najmä jednoduchými prácami v skicári, tento rok s hrdosťou predvádzali prezentácie vytvorené v špeciálnom programe s pomocou internetu.

Mentálne postihnuté deti majú v živote veľa prekážok, ktoré ostatná populácia možno nikdy nespozná. Preto sme my, učitelia, nesmierne hrdí na to, že im ukazujeme cestu, ako si život aj prostredníctvom práce s počítačmi zjednodušiť a zároveň ich naučiť pracovať s „prístrojom“, ktorý prestal byť strašiakom a v súčasnej dobe je neodmysliteľnou súčasťou celej spoločnosti.

Hľadanie cesty pri integrácii hendikepovaných detí do nej, je hlavným cieľom, poslaním našich špeciálnych základných škôl.

Aj týmto spôsobom sa chceme poďakovať zriaďovateľovi pri finančnom vybavovaní PC-učebne, vedeniu Spojenej školy na ulici J. M. Hurbana 36 v Žiline, hosťom, ale najmä všetkým zúčastneným žiakom, že nabrali dostatok odvahy, prísť sa prezentovať a všetkým pedagógom, ktorí sa každodennou mravenčou prácou zaslúžili o to, aby si aj tieto deti o niečo jednoduchšie našli miesto v dnešnom svete počítačových technológií.

M. Harantová

Slnko v duši

Žilinský večerník 14/04/2009

Krajský školský úrad v Žiline a Únia žien Slovenska pozývajú žiakov a pedagógov všetkých typov škôl, ale i širokú verejnosť, na IX. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja Slnko v duši. Expozícia sa uskutoční od 4. do 29. mája vo výstavných priestoroch vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy je 4. mája o 11. h. Priestory sa podarilo pripraviť aj vďaka profesionálnym ohrievačom zo spoločnosti Eprofi.sk (http://www.eprofi.sk/odvlhcovace) a elektro technickému prevedeniu od spoločnosti Samsung (https://www.samsung.com/sk/)

Veríme, že aj tohtoročná expozícia, ktorá sa koná v nových priestoroch ŽSK, si získa veľa vďačných návštevníkov, ktorí dokážu oceniť nielen zručnosti a tvorivosť malých i väčších tvorcov (sú tu zastúpené práce detí materských škôl, základných škôl, ale aj škôl pripravujúcich žiakov na povolanie). Motto výstavy "Láska k žiakovi sa podobá slnečnému svetlu, ktoré hreje, svieti a oživuje radosťou žiaka i učiteľa" od Samuela Ormisa vystihuje špeciálnopedagogickú činnosť v našich školách a všetky doterajšie ročníky výstavy ho potvrdili tým, že toto svetlo odrážajúce sa v prácach detí a žiakov potešilo malých aj veľkých návštevníkov expozície.

ar

Pomoc aj bez vedomia rodičov

Žilinský večerník 15/04/2008

Neprospievanie, rodinné a vzťahové problémy, poruchy učenia, ale aj zápisy do základnej školy či poradenstvo o výbere budúceho povolania. Ak budete chcieť či potrebovať so svojím dieťaťom riešiť toto, ale aj všetko to, s čím sa žiaci a študenti počas štúdia v základných a stredných školách stretnú, od prvého apríla máte možnosť v Pedagogicko-psychologickej poradni v Žiline.

Od 1. apríla sa totiž Krajská pedagogicko-psychologická poradňa (KPPP) a Pedagogicko-psychologická poradňa v Žiline zlúčili. Právnou nástupkyňou je KPPP, ktorá v deň zlúčenia zmenila názov na Pedagogicko-psychologickú poradňu. Nájdete ju na Predmestskej ulici 1613 (bývalá budova obvodného úradu). Hlavným cieľom poradne, školského zariadenia zriadeného Krajským školským úradom v Žiline, je starostlivosť o deti a mládež základných a stredných škôl. Sú tu však aj pre rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a riaditeľov škôl. Poradňa je prvokontaktové zariadenie, na ktoré sa klienti môžu obracať priamo a služby poskytujú bezplatne.

Šanca pre deti z nefunkčných rodín "Dokonca, v zmysle zákona NR SR 305/2005 Z. z. "dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, " hovorí Dušan Grúň, riaditeľ žilinskej Pedagogicko-psychologickej poradne. Má skúsenosti, že do poradne naozaj prichádzajú deti aj samé, prípadne sa samé kontaktujú. "Niekedy sa to stáva, najmä, ak deti majú o poradni informácie, alebo, naopak nemajú a prídu len tak "naslepo". Je tu teda šanca aj v prípade, ak je dieťa z nefunkčnej alebo dysfunkčnej rodiny a hľadá pomoc. Vtedy to nemôžeme nikomu ohlásiť.

Je však otázne, či sa v rámci ďalšej spolupráce nebudeme musieť s rodičom spojiť. Keďže prvoradý pre nás zostáva klient, vždy to zvažujeme a riešime so samotným dieťaťom, " dodáva D. Grúň. Starostlivosť priblížiť ku klientovi Zlučovanie krajských a pedagogicko-psychologických poradní v krajských mestách Slovenska vyplýva z Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenstva, plánovanej na roky 2007 až 2015, ktorá hovorí o tom, že starostlivosť by sa mala priblížiť ku klientovi. Koncepcia budúcnosti poradní je však zložitejšia. Vezmime si príklad nášho kraja: V Žiline sa poradne zlúčili a ich nástupkyňa bude fungovať ako poradňa tzv. druhého typu. Znamená to, že jej pracovníci sa budú starať o všetky svoje školy v kraji (teda žiakov stredných škôl, čo robili aj doteraz).

Zároveň budú vykonávať metodickú a supervíznu funkciu pre okresné poradne v okresoch, pretože podľa D. Grúňa teraz v rámci poradenského systému neexistuje ucelený systém vzdelávania, metodického vedenia a supervízie. V Žilinskom kraji máme desať pedagogicko-psychologických poradní, podľa počtu miest, ktoré sa venujú prevažne žiakom základných škôl z príslušného okresu. Po roku 2015 sa však v nich budú zameriavať aj na žiakov základných, aj stredných škôl. To znamená, že v okrese, v ktorom bývate, dostanete na jednom mieste informácie od predškolského poradenstva až po výber povolania vášho potomka, čo bude praktickejšie a výhodnejšie.

Pozitíva do budúcnosti V niektorých okresoch sa poradenstvo možno podarí zlúčiť i skôr. D. Grúň však upozorňuje: "Pedagogicko-psychologické poradne zatiaľ nemajú know-how ani pracovníkov na to, aby sa venovali aj stredoškolákom. Vývin bude teda musieť pomaly napredovať. Okrem toho má každý krajský školský úrad svoju koncepciu a poradne sa v krajských mestách Slovenska nezlučujú naraz. Niektoré už sú, niektoré nie sú zlúčené. " Pre klientov znamenajú tieto zmeny podľa D. Grúňa do budúcnosti pozitívne zmeny.

Dana Folkmerová

Na bicykli bezpečne

TV JOJ 12/06/2011

Hana Gallová, moderátorka TV JOJ: „Desiatky tých najlepších z celého Žilinského kraja sa stretli na krajskej súťaži s názvom Na bicykli bezpečne. Deti z rôznych základných škôl si zmerali sily vo viacerých disciplínach. Okrem jazdy museli zvládnuť testy, opravu bicykla a dokonca aj prvú pomoc.“

Andrea Lukoničová, redaktorka TV JOJ: „Na vopred pripravenej trati to deti vo veku 10 až 12 rokov skutočne nemali ľahké. Na chrbát dostali ruksak so závažím. Títo školáci presne vedia, čo všetko správny cyklista na ceste potrebuje.“

Deti: „Mal by mať prilbu, dobre vybavený bicykel a reflexné oblečenie.“

Tibor Lukáč, Krajský školský úrad Žilina: „Ministerstvo školstva ju vníma aj ako posilnenie dopravnej výchovy na školách s tým, že vnímame ju ako prevenciu dopravnej nehodovosti.“

Andrea Lukoničová, redaktorka TV JOJ: „Okrem jazdy na bicykli deti však písali aj testy, ktoré ukázali, ako dobre poznajú dopravné predpisy.“

Deti: „Ako bola križovatka a ktoré auto má ísť prvé a potom cyklista.“

Peter Olejár, zástupca riaditeľ KDI Žilina: „Radi by sme boli, keby sa vlastne čo najviac škôl zapojilo do tejto akcie a vlastne pripravili deti nielen na súťaž, ale aj život na cestách na bicykli.“

Andrea Lukoničová, redaktorka TV JOJ: „Svoju šikovnosť predviedli aj pri poskytovaní prvej pomoci.“

Marek Šichman, záchranár: „Sú vedení už od malička, k tomu, aby poskytovali prvú pomoc a nemajú strach ako dospelí. Dospelí sa boja, že pri poskytovaní prvej pomoci môžu ublížiť.

Andrea Lukoničová, redaktorka TV JOJ: „Zo siedmich najlepších družstiev však môže zvíťaziť len jedno. Štvorica tých najlepších zo Žiliny bude objajovať svoj titul v Bratislave. Tam sa stretne už len skutočná slovenská detská špička. Víťaz celoslovenského kola pocestuje našu krajinu reprezentovať do Paríža. Francúzsko je obrovskou motiváciou pre všetky súťažiace deti. Šancu vidieť Paríž majú po žilinskej súťaži školáci z Vysokej nad Kysucou. Pre televíziu JOJ Andrea Lukoničová.“

Andrea Lukoničová

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Turčianske noviny 14/12/2010

Pod týmto mottom sa v závere novembra uskutočnila Burza informácií, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice.

MARTIN. Burza informácií bola možnosťou pre stredné školy prostredníctvom prezentačných stánkov predstaviť ich študijné a učebné odbory, poskytnúť informácie o predpokladoch prijatia na konkrétnu školu, o aktuálnej situácii na regionálnom trhu práce a v možnostiach zamestnať sa. Na burze sa tohto roku prezentovalo 22 stredných škôl a štyria zamestnávatelia, zúčastnilo sa na nej 853 žiakov končiacich ročníkov základných škôl spolu s výchovnými poradcami a 54 rodičov žiakov.

Počas dvoch dní si účastníci mali možnosť prezrieť nielen prezentačné stánky stredných škôl, ale tiež vidieť aj praktické ukážky zručností budúcich absolventov. Rovnako sa zoznámili s výrobnými programami zúčastnených zamestnávateľov a požiadavkami na profil zamestnancov. Súčasťou Burzy informácií bola diskusia partnerov na trhu práce za okrúhlym stolom.

Zástupcovia Vyššieho územného celku Žilina, Krajského školského úradu Žilina, stredných škôl, základných škôl, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine a zamestnávateľov sa stretli v záujme výmeny skúseností a prehlbovania spolupráce v súvislosti s takou dôležitou problematikou, ako je voľba povolania v nadväznosti na možnosť v budúcnosti uplatniť sa na trhu práce.

JANA BREZOVSKÁ